Scholing KLV LogoScholing KLV

Home

Op 28 maart 2014 is de Stichting Scholing Kinderlongverpleegkundigen opgericht.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting heeft ten doel scholing voor kinderlongverpleegkundigen en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt. Dit houdt in dat er minimaal één keer per jaar een landelijk symposium zal worden georganiseerd, zoals dit in het verleden door de Taakgroep Kinderlongverpleegkundigen is geïnitieerd. Indien daar behoefte aan is, zullen er extra activiteiten worden ontplooid.

Op de website zullen de symposia en scholingen worden aangekondigd. Via de website kan ook registreerd worden voor scholingen.